Szerin proteáz inhibitorok: modellek szintézisétől az ab initio számításokig