Biológiai Kémia Osztály

A BrainVisionCenter Biológiai Kémia Osztályának tevékenysége három fő pilléren alapul. Egyrészt úgynevezett „core-facility” (szintetikus támogatás) szolgáltatást biztosít a kutatóintézet további laboratóriumai számára. Feladata, hogy az irodalomban frissen publikált kismolekulás fluoreszcens festékeket, szenzorokat, illetve az intézet küldetéséhez illeszkedő, kémiai szintézissel kapcsolatos legújabb eredményeket reprodukálja, integrálja és a biológus kutatók számára felhasználhatóvá tegye.

A fentiek mellett önálló alapkutatási és fejlesztési tevékenységet is végez releváns biológiai területek irányába. Mindez elsősorban a feszültségérzékeny fluoreszcens szenzorok, szenzormolekulák előállítását jelenti, melyeknek kiemelkedő jelentőségük van az intézet mikroszkóptechnológiára épülő kutatómunkájában.

Az osztály központi feladata továbbá az idegsejtek mesterséges fényindukált vagy fénnyel szabályozott axon nyúlvány növesztése, amely új neurális hálózatok kialakítását teszi majd lehetővé in vitro. Távlati cél, hogy az eredményeknek köszönhetően bővüljenek a központi idegrendszeri betegségek mindennapi orvoslásban elérhető terápiás lehetőségei.

Munkatársak

dr. Mucsi Zoltán

Biológiai kémia osztály vezetője

dr. Rapi Zsolt

preparatív fejlesztő vegyész

dr. Cseri Levente

kutatóvegyész, poszt doc

Kontra Bence

vegyész, PhD hallgató

Domahidy Farkas

vegyészmérnök, PhD hallgató

dr. Kovács Ervin

Biológiai kémia osztályvezető helyettese