Ösztránváz D-gyűrűjéhez kondenzált dioxa- és oxazafoszforinánok szintézise és konformációs vizsgálata