Észteresítési reakciók nyomonkövetése in situ Fourier-transzformációs IR spektroszkópiával