Izoxazolin gyűrűvel kondenzált ciszpentacin származékok szintézise