Gamma-laktámok előállítása dibrómozott N-szubsztituált pirrolokból