dr. Szepesi Áron

Molekuláris biológia osztály vezetője

Szepesi Áron biológus tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán 2005-ben kezdi. 2012-ben a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán biológus MSc fokozatot, majd 2016-ban Eötvös Lóránd Tudományegyetem Biológia, PhD tudományos fokozatot szerez.

Már tanulmányai alatt laborasszisztens, később kutatóbiológus tapasztalatokat szerez 2018-tól Creative Cell Kft., 2013-16 között az MTA TTK Enzimológiai Intézetben. Ez utóbbinál 2015-2016. között laborvezető feladatokat is ellát. Legfontosabb kutatási feladatai molekuláris biológiai vizsgálatok; emlős sejtkultúrák tenyésztése és genetikai módosítása, később kísérlettervezés, kivitelezés és adatelemzés.

2016-tól kutatóbiológus, tudományos munkatárs a Femtonics Kft. / Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetnél. Főbb kutatási feladatai vírusvektorok tervezése, előállítása, BSL-2 labor, valamint a molekuláris biológiai labor üzemeltetése.

Dr. Szepesi Áron módszertani ismeretei és gyakorlata széles spektrumot fednek le a sejttenyésztéstől, a molekuláris biológia, az immunológia, a mikrobiológia legkorszerűbb eljárásaiban.

Nevét elsőszerzős és társszerzősként is megtaláljuk jónéhány tudományos publikációban.